Emisja Dokumentów Celnych

Strona główna  Poprzedni temat  Następny temat  Drukuj ten temat

EDC - program do emisji dokumentów celnych.

 

Program EDC służy do sporządzanie dokumentów celnych i prowadzenia ewidencji odpraw celnych.

Program pozwala tworzyć następujące dokumenty:

Pliki zgłoszenia odprawy celnej w formacie XML do systemu CELINA i ECS.
Formularze SAD i SAD-BIS.
Deklaracje Wartości Celnej (DWC, DWC-BIS),
Specyfikacje towarowe odpraw: wg pozycji taryfy celnej, wg faktur dostawców i alfabetyczne,
Dokumenty magazynowe PZ (przyjęcia) i WZ (wydania). Dostępnych jest kilka wersji m.in.:. walutowe, złotówkowe, ilościowe.
Kartoteki magazynowe.
Ewidencje odpraw celnych (z filtrami  na: importera, eksportera, procedurę celną, zakres dat)
Faktury eksportowe.
Rozdzielnik należności celnych w rozbiciu na poszczególne towary.
Specjalne specyfikacje towarowe dla odpraw celnych alkoholu (z szczegółowym wyliczeniem należności celnych).
Świadectwa pochodzenia EUR.

 

Oprócz podstawowej kartoteki odpraw celnych program obsługuje również kartoteki pomocnicze: firmy, towary, taryfę celną, tabelę kursów i inne. Dla każdej odprawy wprowadza się specyfikację towarową  (na podstawie faktur dostawców). Analizując skład towarowy odprawy program sam generuje pozycje na SAD-BIS (wg taryfy celnej i kraju pochodzenia). Dla każdej pozycji wylicza wartość celną (koszty rozdziela proporcjonalnie do wartości towaru).

Inne zalety  programu to:

Automatyczne generowanie tekstów dla pól pól 31,44 (na SAD-zie) na podstawie danych wprowadzonych dla systemu CELINA.
Możliwość generowania, modyfikowania i kopiowania własnych tekstów dla pól 31,44 (na SAD-zie).
Możliwość tworzenia nowych odpraw przez kopiowanie (gdy odprawa dotyczy tych samych partnerów i odbywa się na takich samych warunkach).
Możliwość podwójnej identyfikacji towarów: wg nazw (podstawowa, 40 znaków), wg indeksów (dodatkowa, opcjonalna, 20 znaków).
Możliwość prowadzenia specjalnej ewidencji danych szczegółowych o samochodach (numery seryjne nadwozia i silnika, marka , typ, rok produkcji, rodzaj paliwa).
Automatyczne wyliczanie ciężaru odprawy (i dla poszczególnych pozycji SAD-BIS) na podstawie ciężarów jednostkowych poszczególnych towarów.
Wszystkie wydruki są zapisywane do plików tekstowych i mogą być drukowane lub wyświetlane na ekranie.

 

Program EDC może wspólpracowć z programami:

Obsługa Składu Celnego. Oba programy mogą korzystać ze wspólnej bazy katalogów pomocniczych, jak: firmy, towary, tabela kursów itp.
Rejestr Procedur Uproszczonych. Odprawy utworzone w programie EDC mogą być automatycznie wpisywane do Rejestru Procedur Uproszczonych.

       

Program nie wymaga od użytkownika wiedzy z zakresu komputerów. Konieczna jest jednak znajomość zagadnień celnych. Program jest wygodny w użyciu łatwy do opanowania.