Obsługa Składu Celnego

Strona główna  Poprzedni temat  Następny temat  Drukuj ten temat

OSC - program do obsługi składu celnego.

 

Program OSC zawiera w sobie wszystkie możliwości programu EDC (jest jego rozwinięciem).

Oprócz plików w formacie XML do systemów CELINA i ECS tworzy również pliki zgłoszeń w formacie XML do systemu NCTS (w przypadku tranzytu na obszarze Unii towarów pochodzących z poza Unii).

Program ten prowadzi dwie osobne ewidencje odpraw celnych: dla dostaw do składu i dla wyprowadzeń ze składu. Dla każdego towaru z każdej dostawy zakładana jest kartoteka, w której rejestrowane są rozchody. Pełna ewidencja ruchu towarów przechodzących przez skład celny umożliwia tworzenie poniższych zestawień:

Stany ilościowo-wartościowe towarów w składzie celnym (aktualne lub na zadaną datę; alfabetycznie, wg dostaw, wg faktur; wszystkie towary albo z filtrem dla eksportera lub importera).
Należności celne ciążące na towarach znajdujących się w składzie (wg warunków dostaw  lub  wg aktualnych stawek celnych).
Rozliczenia ilościowo-wartościowe dostaw (wg wydań lub szczegółowo wg towarów).
Specyfikacje towarowe dla wydań wg dostaw (bardzo rozbudowane).
Specyfikacje towarowe dla wydań wg pozycji taryfy celnej.
Zestawienie zabezpieczenia należności celnych zwalnianego w wyniku danego wydania ze składu.
Arkusze spisowe do inwentaryzacji.
Specjalne specyfikacje towarowe dla odpraw celnych alkoholu (z szczegółowym wyliczeniem należności celnych).
Ewidencje dostaw do składu  (z filtrami  na: importera, eksportera, procedurę celną, zakres dat dostaw, zakres dat rozliczenia dostaw).
Ewidencje wydań ze składu (z filtrami  na: importera, eksportera, procedurę celną, zakres dat).
Zestawienia towarów wydanych ze składu (dla: eksporterów, importerów, zadanych okresów).
Zestawienie obrotów dla wskazanego towaru.

 

Określanie specyfikacji towarowej do wyprowadzenia ze składu odbywa się na makiecie pokazującej aktualne stany towarów (ilości, ceny, dostawy). Użytkownik przy odpowiednich towarach wpisuje tylko wydawane ilości. Dla makiety tej można zastosować filtr (np. na towary wskazanego eksportera lub importera). Wszystkie wydruki przewidziane dla dostaw (wymienione w opisie programu EDC, jak: SAD, DWC i inne) dostępne są także dla wydań ze składu. Również pozycje SAD-BIS dla wydania generowane są na podstawie specyfikacji towarowej. I w tym przypadku koszty transportu są wyliczane wg współczynników (każda dostawa ma swoje współczynniki).

 

Inne zalety  programu to:

Możliwość rozliczania różnic kursowych dla dostaw i wydań ze składu.
Możliwość eksportu danych składu (stany składu, specyfikacje towarowe  do wydań, katalog towarów) do innych programów (formaty: DBF, DIF, CSV, HTM, tekstowy).
Dostępny jest mechanizm automatycznego wyliczania cen sprzedaży przy reeksporcie (wg podanych przeliczników). W takich przypadkach specyfikacje towarowe zawierają podwójne ceny.
Możliwość wystawiania faktur za składowanie towaru i załączników do takich faktur.
Możliwość drukowania ewidencji stanu obciążenia zabezpieczenia należności celnych (wersja uproszczona - ewidencja zbiorcza dla wszystkich zabezpieczeń).
Zestawienia towarów wydanych ze składu (dla: eksporterów, importerów, zadanych okresów).
Możliwość monitorowania przekroczenia stanów minimalnych dla wybranych towarów.
Możliwość monitorowania towarów wg terminów ważności (ważne dla lekarstw).

 

Z programem OSC może współpracować program EDC tzn. oba programy mogą korzystać ze wspólnych katalogów pomocniczych (towary, firmy, kursy itp.). Program OSC może być stosowany zarówno w składach publicznych (usługowych) jak i w składach prywatnych. Ze względu na dużą niezawodność oraz bogactwo i czytelność wydruków program ma dobrą opinię u celników, którzy mają z nim do czynienia. Największą zaletą programu jest wielka oszczędność czasu ludzi prowadzących składy celne. Potwierdzają to wszyscy dotychczasowi użytkownicy programu.

 

Jako uzupełnienie programu OSC dostępne są trzy niżej wymienione programy specjalne:

Rejestr Procedur Uproszczonych
Wymiana danych z klientem składu
Szczegółowa ewidencja stanu zabezpieczenia