Ewidencja stanu zabezpieczenia

Strona główna  Poprzedni temat  Następny temat  Drukuj ten temat

Program do szczegółowej ewidencji stanu obciążenia zabezpieczeń należności celnych.

 

Jest to unikalne rozwiązanie na rynku systemów do prowadzenia składu celnego.

Program ten jest uzupełnieniem systemu Obsługa Składu Celnego. Przewiduje on możliwość korzystania z kilku zabezpieczeń. Dla każdego zabezpieczenia prowadzona jest osobna ewidencja. Wpisując do ewidencji dostawę należy wskazać, które zabezpieczenie ma ona obciążać. Księgując wydanie ze składu program tworzy tyle wpisów, z ilu różnych dostaw zostały pobrane towary. Każdy wpis dokonywany jest w ewidencji tego zabezpieczenia, które aktualnie obciąża dana dostawa. Gdy jakieś zabezpieczenie traci ważność, to program pozwala automatycznie przerzucić kwoty z aktualnie obciążających go dostaw na inne zabezpieczenia. Jest też możliwość księgowania korekt w obciążeniu zabezpieczenia na podstawie decyzji Urzędu Celnego. Z programu można uzyskać raporty:

Lista wpisów w ewidencji dla wskazanego zabezpieczenia.
Lista dostaw aktualnie obciążających zabezpieczenie.
Historia zabezpieczenia wskazanej dostawy.
Wpisy pochodzące ze wskazanego wydania.