Protokoły z pomiarów elektrycznych

Strona główna  Poprzedni temat  Następny temat  Drukuj ten temat

Oprogramowania SonelPE powstało jako efekt współpracy dwóch firm:

OSC Usługi Informatyczne Bogusław Rudnicki
Usługi Informatyczne Marek Zgadzaj.

 

Program Sonel PE służy do tworzenia protokołów z pomiarów instalacji elektrycznych. Jest to narzędzie przeznaczone do wspomagania osób pracujących z miernikami produkowanymi przez firmę SONEL SA.

 

Program może tworzyć protokoły z następujących rodzajów badań instalacji elektrycznych:

Pomiary impedancji pętli zwarcia.
Pomiary rezystancji uziemienia w sieci TT.
Badanie zabezpieczeń różnicowoprądowych.
Pomiary rezystancji izolacji w układzie sieci TN-C .
Pomiary rezystancji izolacji w układzie sieci TN-S i TT.
Pomiary rezystancji izolacji kabli energetycznych niskiego napięcia.
Pomiary rezystancji izolacji kabli sterowniczych.
Pomiary rezystancji uziemienia i instalacji odgromowych.
Pomiary małych rezystancji.

 

Jako program dedykowany do współpracy z miernikami firmy SONEL SA posiada on funkcję odczytu wyników pomiarów bezpośrednio z pamięci mierników produkowanych przez SONEL SA. Odczytane wyniki nie są wstawiane bezpośrednio do protokołów z pomiarów. Są one gromadzone w osobnej kartotece do późniejszego wykorzystania w protokołach. Każdy odczyt może być opatrzony odpowiednim komentarzem. Takie rozwiązanie pozwala na oczyszczenie pamięci miernika i wykorzystanie go do następnych pomiarów. Odczytane wyniki magą też być zapisywane w plikachtekstowych lub w jako tabele w plikach o formacie HTML.

 

Dodatkowa możliwość programu to prezentacja w postaci wykresów wyników pomiarów odczytanych z rejestratora MPI-510. Wykresy te mogą być również zapisywane w plikach graficznych (rastrowych i wektorowych).

 

Program może być również stosowany przez osoby posiadające mierniki innych firm, ale w takim przypadku wszystkie wyniki muszą być wprowadzone z klawiatury.

 

Wersję demonstracyjną programu SonelPE można pobrać ze strony dystrybutora tego oprogramowania: Sonel SA