Techniczne przygotowanie produkcji

Strona główna  Poprzedni temat    Drukuj ten temat

System Technicznego Przygotowania Produkcji został opracowany na początku lat dziewięćdziesiątych na zlecenie firmy DOLMEL. Zaprojektowano go tak, aby jak najlepiej odpowiadał specyfice organizacji pracy w tej firmie. Dziś jest eksploatowany w Dolnośląskiej Fabryce Maszyn Elektrycznych Sp.z o.o., która kontynuuje produkcję dawnego Dolmelu.